John le Carré for kendere

Palle Schjødtz er Boglivs John Le Carré-kender no. 1 og har for nylig anmeldt forlaget Rosinantes genudgivelser af kendte Carrés spionromaner. Nu har han læst spionforfatterens biografi, som han både kalder ‘overvældende’ og en ‘guldgrube’.

John le Carré er et forfatterpseudonym for personen David Cornwell. I denne anmeldelse vil han blive kaldt John le Carré. Hans selvbiografi udkom på dansk i 2016 med titlen Duernes tunnel, som tidligere er anmeldt her på Bogliv. Nu er en langt mere omfattende biografi kommet på dansk på Rosinante. Den er skrevet af Adam Sisman efter aftale og i samarbejde med John le Carré. Sisman har haft adgang til John le Carrés eget arkiv samt til en række andre arkiver. Han har desuden haft samtaler med mange af John le Carrés venner, bekendte og familie, som i mange tilfælde har givet ham adgang til privat korrespondance med John le Carré.

Materialet har været overvældende, og biografien er også blevet overvældende, fordi den, udover en indgående omtale af John le Carrés omfattende forfatterskab, også omtaler han private liv gennem alle årene, herunder forholdet til familien, vennerne, forfatterkollegerne, forlagsejere og medarbejdere, filminstruktører og skuespillere, anmeldere samt en lang række andre, der er gået ind og ud af John le Carrés liv. En særlig stor plads indtager John le Carré’s far, en charmerende charlatan og bedrager, som han gennem næsten hele livet uden større held kæmpede for at frigøre sig fra og tage afstand til. Man kan synes, at faderens mange, ofte meget fantasifulde luftkasteller, som blev brugt til at narre pengene fra alle de mennesker, der lod sig forblænde af ham, fylder for meget i biografien, men når det efterhånden fremgår, hvor meget det har påvirket John le Carré, er det retfærdiggjort.

Hvor John le Carrés selvbiografi består af en række meget underholdende, men også tankevækkende historier fra hans liv, er Sismans biografi en meget grundig gennemgang af John le Carré’s liv fra fødslen til den nuværende tilværelse som en berømt og beundret, succesfuld og særdeles velhavende forfatter, der fortsat er aktiv som skribent. Biografien er en guldgrube for en læser, som ønsker at finde ud af, ikke bare hvem der var modellen til den centrale person i de fleste af John le Carrés spionromaner, George Smiley, men også hvem der gav inspiration til mange af de øvrige karakterer i alle romanerne.

Hvad der måske er knapt så interessant er de utallige forlagspersoner, agenter og rådgivere, som John le Carré gennem årene samarbejdede med, og som han skiftevis var meget glad for og meget uenig med. På samme måde opregnes en lang række instruktører og skuespillere, som han skiftevis kunne samarbejde med om de mange filmatiseringer af hans romaner, og skiftevis ikke kunne enes med, når romanernes tekster skulle omarbejdes til filmmanuskripter. Vi hører også om hans ægteskaber, hans utroskab og hans svigt, men også om hans storsind og gavmildhed. Sisman inddrager også historier om personer i udkanten af John le Carré’s liv, hvor det nogle steder får karakter af uvedkommende ”namedropping”.

Sent i karrieren bevægede John le Carré sig handlingsmæssigt uden for Europa i sine romaner, og det er interessant at læse om hans research, som han kom til at lægge vægt på, efter sigende efter at have dummet sig i en roman ved beskrivelsen af trafikken mellem lufthavnen og centrum i Hong Kong. Disse researchrejser blev ofte foretaget under risikable forhold, fx til de palæstinensiske flygtningelejre, til Østafrika og til Congo. I disse år kom hans kritiske syn på uhæmmet kapitalisme og på USA til at stå mere og mere skarpt. Mange af anmelderne fremhævede dette med en vis irritation, men det havde mærkeligt nok ingen indflydelse på hans salgstal i USA, som fortsat var imponerende.

Sisman beskriver meget detaljeret John le Carré barndom og ungdom, som var vanskelig med en mor, der forlod hjemmet fire år efter hans fødsel, og en far man ikke kunne regne med, en hård skolegang og en tid på universitetet altid præget af pengemangel. Denne tid dannede grundlaget for den unge mands karakter, hvor tvivl, usikkerhed og forstillelse var vigtige elementer, som senere blev udnyttet både som efterretningsmedarbejder og som skribent, og som også prægede ham i privatlivet. Efter et år som lærer på den berømte Eton kostskole søgte John le Carré så ind i den britiske efterretningstjeneste, og efter oplæring i spionfaget bliver han udstationeret i den daværende hovedstad, Bonn.

Denne tid dannede grundlaget for den unge mands karakter, hvor tvivl, usikkerhed og forstillelse var vigtige elementer

Selv om John le Carré i forbindelse med aftalen med Adam Sisman havde gjort det klart, at han hverken ville eller måtte komme særlig meget ind på sin tid i den britiske efterretningstjeneste, er det alligevel lykkedes for Sisman at skabe et ret klart og troværdigt indtryk af, hvad John le Carré foretog sig i de to år, han var ansat i MI5 og MI6. Det har gennem hele John le Carrés forfatterkarriere været et tilbagevendende spørgsmål, i hvilken grad han brugte reelle oplevelser fra sin tid i spionverdenen som handling i sine romaner. John le Carré har altid bagatelliseret dette. Derimod fremgår det klart af biografien, at spionverdenens net af løgne, forstillelser og bedrag, som har været en stor del af plottet i hans romaner, i høj grad har udbygget John le Carrés karakter og har påvirket hans oplevelse af og erindring om, hvad der virkelig er hændt i mange situationer af hans liv. Sisman har i en række tilfælde dokumenteret, at den samme begivenhed er beskrevet vidt forskelligt af John le Carré på senere, forskellige tidspunkter.

(…) lykkedes for Sisman at skabe et ret klart og troværdigt indtryk af, hvad John le Carré foretog sig i de to år, han var ansat i MI5 og MI6.

Sideløbende med sit arbejde skrev han sine første romaner, som blev godt modtaget, men som dog udkom i begrænsede oplag. Men den tredje roman blev det store gennembrud, der totalt forandrede John le Carrés liv. Spionen der kom ind fra kulden (tidligere anmeldt her i Bogliv) opnåede voldsomt store salgstal i første omgang i Storbritannien og i USA, men efterhånden også i mange andre lande. Den blev filmatiseret med Richard Burton i hovedrollen, og filmen fik ligeledes stor succes. Fra nu af kunne John le Carré leve – og leve godt – af sin forfattervirksomhed, og i de følgende år er der foreløbig udkommet 24 romaner og 2 andre titler, hvor de 7 spionromaner med George Smiley som central karakter udgør en særlig serie. I de senere år har forfatterens indignation og politiske holdning præget stoffet i hans romaner, og mange har ment, at spionromanerne er hans bedste. Den ene af ovennævnte titler, Ved Ronnies hof, handler om hans far.

Sidste skud på stammen er en genoptagelse af stoffet fra Spionen der kom ind fra kulden og Es konge dame spion (tidligere anmeldt i Bogliv) denne gang set gennem en ny generations kritiske briller. Den kolde krig i perioden fra anden verdenskrig til Berlinmurens fald i 1989 gav stor lyst til at læse om og se film om konflikterne mellem øst og vest, måske specielt den spændende spionverden, som havde et glamourøst skær. Nutidens tilsyneladende tilbagevenden til øst-vest konflikten, forhåbentlig kun som en kold krig, vil måske skabe ny interesse.

Biografien er ikke en systematisk litteraturhistorisk gennemgang og analyse af John le Carrés forfatterskab, men snarere en grundig gennemgang af hans liv med en umådelig mængde detaljer – nogle interessante, andre ligegyldige, og man behøver ikke læse den for at få glæde af hans mange romaner. Er man derimod interesseret i baggrund og detaljer, er den absolut værd at fordybe sig i. Til slut skal det nævnes, at Sismans bog omtaler en lang række filmatiseringer og TV-serier baseret på John le Carrés romaner, og kun få af dem har været vist i Danmark. Det er i dag ikke vanskeligt at skaffe sig sådanne film, så her er indgangen. Bogen burde have seks Smileys, men må nøjes med fem hjerter.

John Le Carré, en biografi af Adam Sismann er udgivet af Rosinante og kan blandt andet fanges her